USA MarkenheftchenPhilawertKatalog % Index Datum  
USA Markenheftchen
0-102 ** 2 Lose 3.50   -0.50 19.4 % -- % 06.02.2020
0-103 a ** 3 Lose 1.33 22.2 % 133.3 % 30.07.2019
0-103 b ** 1 Los 8.00 88.9 % -- % 06.10.2018
0-104 I ** 2 Lose 6.00 30.0 % -- % 27.09.2018
0-104 I + II ** 1 Los 10.00 15.4 % -- % 22.12.2019
0-104 II ** 1 Los 16.00 35.6 % -- % 06.10.2018
0-105 a ** 4 Lose 2.75 34.4 % 183.3 % 30.12.2019
0-105 b ** 1 Los 9.50 79.2 % -- % 06.10.2018
0-106 ** 2 Lose 22.50 28.1 % -- % 28.12.2019
0-107 ** 2 Lose 8.50 53.1 % -- % 27.09.2018
0-109 a ** 2 Lose 3.25 54.2 % 325.0 % 01.08.2019
0-110 a ** 1 Los 2.50 20.8 % -- % 05.04.2016
0-112 u ** 1 Los 19.00 22.4 % -- % 28.12.2019
0-112 v ** 1 Los 24.00 24.0 % -- % 30.12.2019
0-118 ** 3 Lose 5.17 25.8 % -- % 30.12.2019
0-119 ** 3 Lose 6.50 27.1 % -- % 31.07.2019
0-120 a ** 1 Los 6.00 30.0 % -- % 18.11.2018
0-121 ** 2 Lose 1.25 20.8 % -- % 21.12.2019
0-122 ** 1 Los 3.50 29.2 % -- % 18.11.2018
0-123 ** 2 Lose 4.50 22.5 % -- % 21.12.2019
0-125 ** 3 Lose 2.50   -0.25 20.8 % -- % 26.01.2020
0-129 ** 2 Lose 4.25 21.2 % -- % 28.12.2019
0-130 ** 2 Lose 7.50 37.5 % -- % 28.12.2019
0-132 ** 3 Lose 6.67 33.3 % -- % 28.12.2019
0-133 ** 2 Lose 2.75 27.5 % -- % 28.12.2019
0-136 ** 2 Lose 8.50 42.5 % -- % 18.08.2019
0-137 ** 1 Los 6.00 30.0 % -- % 26.11.2017
0-138 D ** 1 Los 3.00 30.0 % -- % 26.11.2017
0-138 G ** 2 Lose 6.75   -1.25 27.0 % -- % 09.01.2020
0-139 ** 3 Lose 4.33   -2.67 21.7 % -- % 26.01.2020
0-140 ** 3 Lose 5.67   -1.33 28.3 % -- % 02.01.2020
0-141 yb ** 2 Lose 3.50   -0.50 17.5 % -- % 02.01.2020
0-142 yb ** 4 Lose 6.75   -1.25 30.7 % -- % 02.01.2020
0-143 a ** 4 Lose 2.12   -0.38 21.2 % -- % 02.01.2020
0-143 b ** 1 Los 3.50 29.2 % -- % 18.12.2018
0-143 c ** 3 Lose 3.33   -0.17 23.8 % -- % 02.01.2020
0-144 ** 1 Los 3.00 15.0 % -- % 02.01.2020
0-145 ** 2 Lose 3.00   -1.00 21.4 % -- % 02.01.2020
0-147 ** 2 Lose 5.25   -0.75 21.9 % -- % 02.01.2020
0-150 ** 3 Lose 4.00   -0.50 20.0 % 100.0 % 02.01.2020
0-151 ** 2 Lose 5.75   -2.25 23.0 % -- % 02.01.2020
0-152 yd ** 2 Lose 4.75   +0.75 31.7 % -- % 09.01.2020
0-154 ** 2 Lose 2.25   -0.75 22.5 % -- % 02.01.2020
0-155 D ** 1 Los 5.00 25.0 % -- % 30.12.2018
0-155 G ** 1 Los 22.00 44.0 % -- % 18.08.2019
0-157 ** 3 Lose 4.33   -0.67 21.7 % 108.3 % 02.01.2020
0-160 ** 2 Lose 2.50   -0.50 22.7 % -- % 09.01.2020
0-166 ** 2 Lose 3.75   -2.25 37.5 % -- % 02.01.2020
0-167 ** 1 Los 7.00 35.0 % -- % 24.01.2019
0-168 ** 3 Lose 5.33   -1.42 33.3 % -- % 02.01.2020
0-170 ** 2 Lose 2.00 18.2 % -- % 18.01.2019
0-171 ** 1 Los 8.50 42.5 % -- % 24.01.2019
0-174 ** 2 Lose 4.75   -1.75 23.8 % -- % 02.01.2020
0-175 ** 2 Lose 4.75   -1.75 29.7 % -- % 02.01.2020
0-176 ** 1 Los 8.00 28.6 % -- % 29.01.2019
0-177 D ** 1 Los 4.50 37.5 % -- % 06.02.2019
0-177 F ** 2 Lose 2.50   -1.00 25.0 % -- % 02.01.2020
0-178 ** 1 Los 6.50 32.5 % -- % 29.01.2019
0-179 ** 2 Lose 5.00   -1.50 25.0 % -- % 09.01.2020
0-180 ** 1 Los 7.00 35.0 % -- % 06.02.2019
0-181 ** 2 Lose 2.75   -1.25 27.5 % -- % 19.01.2020
0-182 ** 2 Lose 5.25   -1.75 26.2 % -- % 19.01.2020
0-183 ** 2 Lose 5.25   +0.75 75.0 % -- % 21.01.2020
0-188 ** 1 Los 11.00 55.0 % -- % 18.02.2019
0-192 ** 1 Los 17.00 85.0 % -- % 16.02.2019
0-194 ** 1 Los 6.00 33.3 % -- % 23.01.2017
0-196 ** 1 Los 9.50 59.4 % -- % 16.02.2019
0-197 a ** 1 Los 9.00 40.9 % -- % 04.02.2017
0-197 d ** 1 Los 11.00 44.0 % -- % 28.02.2019
0-198 ** 1 Los 7.50 50.0 % -- % 28.02.2019
0-205 ** 1 Los 8.50 42.5 % -- % 28.02.2019
0-214 ** 2 Lose 6.00   -1.50 42.9 % -- % 24.01.2020
0-215 ** 1 Los 9.00 32.1 % -- % 24.01.2020
0-216 ** 2 Lose 7.25   -4.75 36.2 % -- % 19.01.2020
0-217 ** 1 Los 7.00 20.0 % -- % 24.01.2020
0-218 ** 2 Lose 7.25   +0.75 48.3 % -- % 21.01.2020
0-219 D ** 1 Los 7.50 23.4 % -- % 19.01.2020
0-222 ** 1 Los 6.50 43.3 % -- % 28.02.2019
0-225 ** 1 Los 6.50 46.4 % -- % 19.01.2020
0-226 ** 2 Lose 8.00   -4.00 28.6 % -- % 24.01.2020
0-231 ** 1 Los 8.00 40.0 % -- % 30.04.2019
0-233 ** 1 Los 6.00 30.0 % -- % 06.04.2019
0-236 ** 1 Los 5.50 34.4 % -- % 19.01.2020
0-237 ** 1 Los 7.50 46.9 % -- % 28.08.2019
0-246 a ** 1 Los 1.00 16.7 % -- % 18.01.2020
0-250 ** 1 Los 10.00 50.0 % -- % 20.03.2019
0-251 ** 2 Lose 5.25   -2.75 29.2 % -- % 19.01.2020
0-254 II ** 1 Los 2.50 11.4 % -- % 18.01.2020
0-260 ** 1 Los 1.00 16.7 % -- % 17.01.2020
0-45 F ** 1 Los 5.00 33.3 % -- % 17.08.2016
0-47 ** 1 Los 80.00 33.3 % -- % 14.08.2016
0-50 II ** 1 Los 3.50 26.9 % -- % 15.08.2016
0-53 II a ** 1 Los 6.00 33.3 % -- % 15.08.2016
0-58 ** 2 Lose 5.25 43.8 % -- % 18.12.2019
0-59 ** 2 Lose 7.50 30.0 % -- % 18.12.2019
0-60 w ** 2 Lose 8.25 27.5 % -- % 18.12.2019
0-61 x ** 1 Los 7.00 35.0 % -- % 11.07.2017
0-63 d ** 2 Lose 7.25   +0.75 40.3 % -- % 01.02.2020
0-64 a ** 1 Los 11.00 34.4 % -- % 14.08.2016
0-65 a ** 1 Los 11.00 36.7 % -- % 14.08.2016
0-74 ** 2 Lose 4.00 26.7 % -- % 18.12.2019
0-75 ** 1 Los 5.00 25.0 % -- % 20.08.2016
0-80 ua ** 1 Los 5.00 31.2 % -- % 28.08.2016
0-80 ub ** 2 Lose 5.25 32.8 % -- % 18.12.2019
0-80 z ** 2 Lose 3.00   -0.50 18.8 % -- % 26.01.2020
0-83 ** 2 Lose 4.00 33.3 % -- % 18.12.2019
0-87 ** 2 Lose 5.75 31.9 % -- % 18.12.2019
0-90 ** 2 Lose 2.00 30.8 % -- % 13.12.2019
0-91 a ** 1 Los 4.50 30.0 % -- % 14.09.2016
0-91 b ** 1 Los 7.00 43.8 % -- % 14.09.2016
0-94 ** 2 Lose 7.25 51.8 % -- % 12.12.2019
0-95 ** 2 Lose 3.25 27.1 % -- % 12.12.2019
0-96 ** 2 Lose 1.25 22.7 % 125.0 % 22.08.2018
0-97 ** 4 Lose 2.38   +0.21 26.4 % 158.3 % 28.02.2020
0-99 ** 3 Lose 4.33   -0.67 21.7 % -- % 26.01.2020
0.80 z ** 1 Los 4.00 25.0 % -- % 18.12.2019
66 ** 1 Los 14.00 46.7 % -- % 27.07.2018
68 x ** 1 Los 3.50 17.5 % -- % 12.12.2019
68 y ** 2 Lose 6.00 50.0 % -- % 27.07.2018
69 ** 1 Los 6.50 32.5 % -- % 27.07.2018
70 ** 3 Lose 13.00   -0.50 26.0 % -- % 06.02.2020
72 x ** 1 Los 12.00 37.5 % -- % 13.08.2018
73 xb ** 2 Lose 50.00 50.0 % -- % 01.08.2019
73 y b ** 2 Lose 21.50 134.4 % -- % 18.08.2018
76 ** 5 Lose 3.40   -0.23 34.0 % -- % 06.02.2020
79.1 ** 1 Los 2.50 20.8 % -- % 25.08.2016
79.2 ** 1 Los 2.50 20.8 % -- % 28.08.2016
79.3 ** 1 Los 2.50 20.8 % -- % 28.08.2016
79.4 ** 1 Los 2.50 20.8 % -- % 13.08.2018
79/1 ** 2 Lose 3.50 29.2 % -- % 18.12.2019
79/2 ** 1 Los 3.50 29.2 % -- % 18.12.2019
81.1 ** 1 Los 2.50 20.8 % -- % 13.08.2018
81.3 ** 1 Los 2.50 20.8 % -- % 28.08.2016
81.4 ** 2 Lose 6.75 56.2 % -- % 12.12.2019
82 ** 3 Lose 3.33   +0.33 51.3 % -- % 06.02.2020
84 ** 1 Los 2.50 31.2 % -- % 28.08.2016
85.3 ** 3 Lose 5.83   +1.33 41.7 % -- % 01.02.2020
86 ** 2 Lose 2.25 37.5 % -- % 18.12.2019
88 ** 3 Lose 3.33   +1.08 55.6 % -- % 01.02.2020
89 ** 2 Lose 2.75 36.7 % -- % 18.12.2019
91 a ** 1 Los 4.50 30.0 % -- % 14.12.2019
91 b ** 1 Los 6.50 40.6 % -- % 18.12.2019
92 ** 3 Lose 1.50 18.8 % -- % 12.12.2019
93 G a I ** 2 Lose 1.00 20.0 % -- % 12.12.2019
93 G a II ** 1 Los 10.00 200.0 % -- % 14.09.2016
93 G b ** 2 Lose 1.25 22.7 % -- % 22.10.2018
93 Ga II ** 1 Los 5.50 110.0 % -- % 14.12.2019
93 H II ** 1 Los 8.00 30.8 % -- % 14.09.2016
94 ** 1 Los 4.50 75.0 % -- % 28.02.2019
96 ** 1 Los 1.00 18.2 % -- % 27.02.2019
98 ** 1 Los 3.50 29.2 % -- % 22.08.2018
100 ** 4 Lose 1.25 22.7 % 125.0 % 30.07.2019
101 ** 4 Lose 6.00 30.0 % 150.0 % 22.08.2018
103 + 107 ** 1 Los 3.00 18.8 % -- % 27.02.2019
108 ** 1 Los 7.00 25.0 % -- % 21.09.2018
109 a ** 1 Los 9.00 150.0 % -- % 24.09.2018
109 b ** 1 Los 4.00 20.0 % -- % 21.09.2018
110 a ** 1 Los 2.50 20.8 % -- % 21.09.2018
110 b ** 1 Los 24.00 48.0 % -- % 23.09.2018
111 a ** 2 Lose 3.25 20.3 % -- % 30.12.2019
111 b ** 2 Lose 3.50 21.9 % -- % 29.12.2018
112 u ** 1 Los 34.00 40.0 % -- % 23.09.2018
112 v ** 1 Los 55.00 55.0 % -- % 24.09.2018
113 ** 3 Lose 1.50 21.4 % -- % 28.02.2020
114 ** 2 Lose 4.00 30.8 % -- % 12.11.2018
115 ** 2 Lose 3.50 25.0 % -- % 12.11.2018
116 ** 2 Lose 7.00 35.0 % -- % 12.11.2018
117 ** 3 Lose 5.17 28.7 % 147.6 % 12.11.2018
124 a ** 3 Lose 5.33   -1.17 26.7 % -- % 26.01.2020
124 b ** 3 Lose 6.00 27.3 % -- % 28.12.2019
126 ** 1 Los 7.50 26.8 % -- % 05.12.2018
127 ** 1 Los 3.00 27.3 % -- % 05.12.2018
128 ** 4 Lose 4.25   -0.42 23.6 % -- % 26.01.2020
134 ** 1 Los 12.00 42.9 % -- % 18.08.2019
135 ** 2 Lose 3.50   -0.50 14.6 % -- % 02.01.2020
144 ** 2 Lose 4.25 21.2 % 170.0 % 18.12.2018
146 ** 4 Lose 8.50   -1.50 28.3 % -- % 12.01.2020
148 ** 3 Lose 3.50   -0.25 17.5 % 87.5 % 02.01.2020
148 Pl. 1 ** 1 Los 6.00 -- % 30.12.2018
148 Pl. 2 ** 1 Los 6.00 -- % 30.12.2018
149 ** 3 Lose 6.00   -1.00 27.3 % -- % 08.01.2020
153 ** 3 Lose 3.67   -1.33 20.4 % -- % 24.01.2020
156 ** 3 Lose 4.33   -0.67 24.1 % 108.3 % 02.01.2020
158 ** 3 Lose 6.50   -1.50 26.0 % -- % 02.01.2020
159 ** 3 Lose 5.17   -1.83 28.7 % -- % 02.01.2020
162 ** 3 Lose 5.00   -1.00 27.8 % -- % 02.01.2020
163 ** 3 Lose 4.33   -0.92 27.1 % -- % 02.01.2020
164 ** 2 Lose 4.75   -2.25 29.7 % -- % 02.01.2020
165 ** 2 Lose 4.00   -1.00 25.0 % -- % 24.01.2020
166 ** 1 Los 2.00 20.0 % -- % 24.01.2020
167 ** 1 Los 3.00 15.0 % -- % 24.01.2020
169 ** 1 Los 6.00 33.3 % -- % 18.01.2019
170 ** 1 Los 1.50 13.6 % -- % 28.02.2020
171 ** 1 Los 2.50 12.5 % -- % 28.02.2020
172 ** 3 Lose 5.17   -0.83 32.3 % 172.2 % 09.01.2020
173 ** 2 Lose 6.50   -3.50 40.6 % -- % 02.01.2020
184 ** 2 Lose 8.50   -5.50 42.5 % -- % 19.01.2020
185 ** 2 Lose 8.00   -1.50 40.0 % -- % 21.01.2020
186 ** 2 Lose 6.75   -3.25 42.2 % -- % 24.01.2020
187 ** 3 Lose 7.50   -2.00 41.7 % -- % 24.01.2020
189 ** 2 Lose 7.25   -3.75 40.3 % -- % 24.01.2020
220 ** 2 Lose 7.00   -2.50 20.0 % -- % 19.01.2020
224 ** 1 Los 6.50 43.3 % -- % 28.02.2019
229 ** 2 Lose 6.50   +1.50 36.1 % -- % 21.01.2020
230 ** 1 Los 30.00 30.0 % -- % 18.08.2019
234 ** 2 Lose 5.75   -2.25 31.9 % -- % 24.01.2020
235 ** 1 Los 6.00 37.5 % -- % 18.08.2019
238 ** 1 Los 7.00 38.9 % -- % 28.08.2019
240 ** 1 Los 20.00 44.4 % -- % 28.08.2019
247 ** 1 Los 4.00 16.7 % -- % 24.01.2020
253 ** 1 Los 8.00 44.4 % -- % 20.03.2019
255 ** 1 Los 4.00 22.2 % -- % 24.01.2020
256 ** 1 Los 8.00 40.0 % -- % 20.03.2019
257 ** 1 Los 4.50 25.0 % -- % 24.01.2020
259 ** 1 Los 4.50 22.5 % -- % 24.01.2020
262 ** 1 Los 12.00 42.9 % -- % 20.03.2019
266 ** 1 Los 10.00 55.6 % -- % 22.03.2019
267 ** 1 Los 9.00 50.0 % -- % 20.03.2019
269 ** 1 Los 6.00 30.0 % -- % 20.03.2019
270 ** 1 Los 14.00 77.8 % -- % 20.03.2019
272 ** 1 Los 4.50 32.1 % -- % 05.12.2014
383 Lose in 221 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Markenheftchen ** 34.4 % 149.6 %
0-176 1 Los 1.00 3.6 % -- % 18.11.2018
0-94 1 Los 3.00 21.4 % -- % 29.09.2016
0-95 1 Los 2.50 20.8 % -- % 05.07.2018
0-96 1 Los 1.00 18.2 % -- % 05.07.2018
0-97 1 Los 1.50 16.7 % -- % 05.07.2018
93 G b 1 Los 1.00 18.2 % -- % 05.07.2018
6 Lose in 6 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Markenheftchen ⊙ 16.5 % -- %
389 Lose in 227 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Markenheftchen 25.4 % 149.6 %
USA Markenheftchen PK-V
4 ** 2 Lose 4.50   +2.00 -- % 24.01.2020
2 Lose in 1 Zeile Philawert Durchschnitt USA Markenheftchen PK-V ** -- %
4 1 Los 1.00 -- % 18.01.2020
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt USA Markenheftchen PK-V ⊙ -- %
3 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Markenheftchen PK-V -- %

Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.

Wir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessen. Durch Deinen Besuch stimmst Du dem zu.